OncoReSearch

 Patrik PALACKA
Predseda OncoReSearch, o.z.

Viac...

Pozývame Vás

Občianske združenie OncoReSearch

Vás pozýva na konferenciu

Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce,

ktorá sa uskutoční v piatok 28. augusta 2020 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Ilkovičova 6, Bratislava)

Program konferencie

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK82 1100 0000 0029 4213 4546) IČO: 422 686 99

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby