• Hlavná stránka
  • Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce

Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce

Dátum konania: 28.08.2020 (piatok)

Organizátor: OncoReSearch (občianske združenie), Riečna 667/44, 900 41 Rovinka, SK, www.onkol.sk, štatutárny zástupca: Patrik Palacka

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 3278/6, 841 04 Bratislava, SK

Odborný garant: prim. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M. (Oddelenie ambulantnej chemoterapie, Národný onkologický ústav)

Program konferencie:

08:00 Privítanie účastníkov (Patrik Palacka, Marián Janek)

08:30 - 09:15 Translačný výskum (urotelové karcinómy) a možnosti medziodborovej spolupráce

(Patrik Palacka)

09:15-10:00 Prediktívne biomarkery urotelových karcinómov a možnosti medziodborovej spolupráce

(Ján Slopovský)

10:00 -10:30 Prestávka s občerstvením

10:30-11:15 Bioanorganické materiály a perspektívy ich využitia v klinickej medicíne

(Marián Janek)

11:15 - 12:00 Bioinertné nekovové anorganické materiály a možnosti ich využitia v onkológii

(Daniel Furka)

12:00 - 13:30 Obedná prestávka

13:30 - 14:15 Q-vent: alternatívna pľúcna ventilácia aj pre onkologických pacientov v krajinách tretieho sveta

(Samuel Furka)

14:15-14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 16:00 Workshop pre študentov: Možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do vedecko-výskumnej činnosti v odbore onkológia

(Ján Slopovský)

16:00-16:30 Záver a vyhodnotenie konferencie

(Marián Janek, Patrik Palacka)

16:30-18:00 Večera

18:00 Odchod účastníkov konferencie

 

Prihlasovanie účasti na konferenciu: prostredníctvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK82 1100 0000 0029 4213 4546) IČO: 422 686 99

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby