2 %

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK89 1111 0000 0014 4981 9002) IČO: 422 686 99

 

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby